İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nasıl Muayene Olurum

Güncelleme Tarihi: 11/09/2018

Nasıl Muayene Olurum

1-Merkezimize başvuran tüm hastalarımızın kayıt kabulü yapılır.

2-Muayene randevusu almak için web sitemiz "182 MHRS" linkinden ya da MHRS 182 çağrı merkezi aranarak          istenilen hekimden randevu alınabilir.

                                                                                              

3-Kurumumuza başvuruda bulanan hastaların HEKİM SEÇME HAKKI olduğu kayıt esnasında hastaya hatırlatılır.  

4- Hasta Kayıt Bölümüne, sadece T.C kimlik (Ehliyet,Pasaport,vb) ile başvurulması yeterlidir.Bu bölümden alınan      kayıt fişi ile ilgili klinik kapısındaki monitörden sıra numarası takip edilerek muayene olunabilir.            

 

5- Kimliksiz Hasta Kaydı yapılmamaktadır.

6- Müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için,kurum bilgi               işlem   sitemi (MEDULA)üzerinden T.C kimlik numarası ile takip numarası provizyon alınır.


7- Kurum bilgi işlem sistemi tarafından takip numarası/provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verir.

8-Sağlık güvencesi olmayan hastalar ücretli muayene olabilir.

9-Engelliler, Hamileler, Gaziler, Şehit Yakınları, 65 Yaş Üstü Hastalar, 0-6 Yaş arası çocuklar klinik                              muayenelerinde (genel hizmeti aksatmamak kaydıyla) öncelik verilmektedir.


10-Yapılan ağız protezi için çalışandan %20 emekliden %10 katılım payı kurum veznesinde kişilerden tahsil edilir.