Tarihçemiz
31 Mayıs 2022

 

      Sağlık Bakanlığının politikaları doğrultusunda Bolu ilinde Diş Hekimliği Hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Hizmete uygun bina bulunamaması ve özellikle de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce de yaşanan ve Bolu ilini de etkileyen iki büyük deprem nedeniyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için hizmet binası temininde sıkıntı yaşanması nedeniyle,  Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi  Diş Polikliniğinde yürütülmeye çalışılmış ise de fiziki mekan yetersizliği nedeniyle poliklinikte yürütülen hizmetlerin il ihtiyaçlarına cevap verebilmesi mümkün olmamıştır. İlde gözlenen hizmet açığı nedeniyle Bolu Valiliğinin 23.08.2002 tarihli ve 7611 sayılı teklifi, Sağlık Bakanlığı Makamının 07.11.2002 tarih ve 12021 sayılı olurları ile Devlet Hastanesi polikliniğinin eski hizmet binasında 10 standart ünit kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılması ancak tadilat ve onarım işlemleri tamamlanıncaya kadar bu merkez  Devlet Hastanesine bağlı olarak faaliyet göstermesi uygun bulunmuştur. Gerekli  tadilat yapıldıktan sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adı ile Bolu Valiliğinin 13.05.2005 tarihli ve 5851 sayılı teklifi ve Sağlık Bakanlığı Makamının 20.06.2005 tarihli ve 4849 sayılı olurları ile İdari bakımdan bağlı olduğu Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesinden ayrılarak  10 olan standart ünit sayısı arttırılmış, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine göre 23 standart  ünit kapasiteli müstakil bir başhekimlik olarak faaliyete başlamıştır.

        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz  13.05.2005 tarihinde açılmıştır. 9 Kinikte, 23 ünit  ile hizmet verilen Merkezimizde 15.04.2008 tarihinden itibaren muayenehane  entegre sistemine geçilmiştir. 12.09.2011 Tarihinde yeni hizmet binasına geçmiş olup 36  Klinik,5 Pedodonti, 1 Ameliyathane ile  hizmete devam edilmektedir. ,Hafta içi kliniklerimizde 08.30-17.00 saatleri arası, Nöbetçi Diş Kliniğimizde  ise, her gün 24 saat aralıksız hizmet verilmektedir.